הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות שלהלן: 

 1. האתר – אתר האינטרנט  yollafashion.com
 2. העסק – עוסק מורשה “יולה” 308781715
 3. הבגדים – הבגדים המופיעים באתר ומוצעים למכירה
 4. זמן האספקה – עד 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה: מובהר כי יום עסקים אינו כולל את יום שישי או ערב חג.
 5. יום האספקה – אותו יום בו נמסרה הסחורה ליעודה המבוקש.
 6. כתובת למשלוח – הכתובת שציין המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.
 7. מועד אספקה מבוקש – המועד שציין המזמין כמועד המועדף עליו כיום האספקה.
 8. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע”י חברת האשראי של המזמין.

כללי

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים בבעלות העסק ומנוהל על ידו. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לבעלת העסק באימייל yolla.fashion@gmail.com
 2. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שמוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
 3. התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין העסק לבין הגולש ו/או המזמין.
 4. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או העסק, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 5.  העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 6.  תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. מובהר ומוסכם כי העסק ישתדל לעשות את מיטב יכולתו כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.
 7.  מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי הדין.
 8.  העסק אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 9.  העסק עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדוייק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תשא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.
 10.  רישומי המחשב של העסק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולו

הרשמה וביצוע הזמנה 

 • כדי לבצע הזמנה על הגולש להירשם לאתר באמצעות טופס ההרשמה. הרישום הוא חד פעמי לאחר מכן יוכל הלקוח להזמין ללא צורך ברישום מחדש. אם תשכח הססמא, תשלח ללקוח ססמא חדשה שתאפשר לו לגלוש באתר.
  ב. פרטי הלקוח יעודכנו בהתאם לנתונים המוזנים בטופס הרישום.
  ג. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
  ד. מיד לאחר ביצוע תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.
  ה. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההרזמנה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראייה חלוטה לנכונות הפעולות.
  ו. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פליליתוהעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  ז. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא ידרש לעדכן אמצעי תשלום אחר. במקרה כזה לא תבוטל ההזמנה וללקוח לא תהיה כל טענה נגד העסק.
  ח. אישור פעולת הרכישה מותנה בהמצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/ במועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג’. בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) להנהלת האתר ו/או תבטל החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה. מובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
  ט. כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש חדש וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר העסק כיעד המבוקש של הלקוח.
  י. העסק יהיה זכאי שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי .

  פרסומות באתר

 • א. אין העסק אחראי לתכנים המפורסמים באתרים אחרים להם קיימים קישורים לאתר. יחד עם זאת העסק אינו מתחייב כי הקישורית (LINK לגבי כל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
  ב.העסק יהיה רשאי מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכו’. המשתמש מסכים כי לעסק עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. הכל בתנאי שהלקוח אישר לעסק לשלוח לו מסרים פרסומיים כנ”ל ע”י שליחת דואר אלקטרוני לחברה בו הוט מודיע על רצונו לקבל מסרים כאלה.
  ג. עם רישומו לאתר מאשר הלקוח לעסק לשלוח אליו דייור ישיר בעל תוכן פרסומי כולל שליחת הודעות sms למכשיר הנייד שלו ללא כל עלות מצדו.
  ד.בהתאם לחוק הספאם, תוכל לבחור שלא לקבל הודעות פרסומיות מהאתר וזאת ע”י יצירת קשר טלפוני עם העסק או הודעת דוא”ל.

  מדיניות החזרת מוצרים וביטול עיסקה


א. פרק זה יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: החוק)
ב. מזמין יכול לבטל את ההזמנה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
1. ביטול לפני משלוח המוצר ע”י העסק: מזמין יכול לבטל הזמנה של סחורה בטרם שנשלחה ע”י העסק וזאת ללא חיוב נוסף. עם ביטול ההזמנה יוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגינה בניקוי, בהתאם לחוק, 5% מערך המוצר או 100 ש”ח לפי נמוך מבינהם.
2.  זיכוי כספי ניתן על ביטולים שנעשו בתוך 48 שעות מקבלת הסחורה. כשמדובר בהחלפה שנייה, ישא המזמין בהוצאת שילוח המוצר חזרה לסטודיו של העסק. 
לאחר 48, לא ינתן זיכוי כספי כי אם זיכוי למימוש באתר החלפות ניתן לבצע עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.
ג. במקרה של ביטול העסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, יזוכה המזמין אך ורק לאחר קבלת הסחורה בסטודיו של העסק וזאת לאחר שיצר המזמין קשר עם החברה לצורך זיכויו בכרטיס האשראי בו בוצעה העסקה.
ד. ככלל, זיכויים יועברו אך ורק לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה 5% משווי העסקה אינם ניתנים להחזר. הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי של הקונה בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית ושאינה פגומה, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא בלא שנעשה בו כל שימוש. מוצר שהוחזר ואינו עומד בדרישות פרק זה, לא יזכה את המזמין בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי.
ה. זיכוי יועבר לחשבון פייפאל אם הרכישה בוצעה באמצעות פייפאל.
ו. במידה ולא הודיע הלקוח לחברה על פגם כלשהו במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם וללקוח ו/או המזמין לא תהיה כל טענה כנגד העסק ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.
ז. מובהר ומוסכם כי לקוח אינו רשאי להחזיר ו/או לבטל / להחליף ותר משתי עסקאות ברציפות אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע ממנו לעשות בו שימוש. ביטול עסקה כולל גם מקרים של השבת כספים ו/או מתן זיכוי להחלפת מוצר.
ח. העסק יהיה רשאי לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:
1.  נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתאור המוצר
2.  אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
3.  במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.
4.  אזל המוצר מהמלאי ;
ט. הודעה על ביטל הזמנה תמסר לקונים בטלפון ו/או בדוא”ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
י. העסק ו/או מנהלי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת הבגד לפי הוראות פרק זה.
יא. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של העסק כדי לתבוע את נזקיה בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

יב. תוקף שובר מתנה/קרדיט לאתר הוא לשנה בלבד מיום הנפקתו. 

יג. במקרים של איסוף עצמי יהיה ניתן לקבל זיכוי כספי בתוף 48 שעות מיום איסוף החבילה מהסטודיו. 

אספקה ומישלוחים


א.
א.1 העסק מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ותעשה כמיטב יכולתה שיום האספקה יהיה במועד האספקה המבוקש.
ב. במידה והחברה לא תספק את הסחורה במועד האספקה המבוקש היא תתאם מראש עם המזמין מועד אספקה חדש.
ג. שעות השליחות הנן בין השעות 08:00 ועד 17:00 בימים א’ עד ה’.
ד. ללקוחות גוש דן אשר איתם מתואם חלון שעות לקבלת המשלוח: במידה והמשלוח הגיע ליעדו המבוקש במועד האספקה שתואם ולא תהיה נוכחות ביעד המבוקש, נציג החברה יחזיר את הסחורה למחסני החברה ויתואם עם המזמין נועד אספקה חדש. 
ה. ללקוחות מחוץ לגוש דן אשר איתם מתואם רק יום ללא חלון שעות: במידה והמשלוח הגיע ליעדו המבוקש במועד האספקה שתואם ולא היתה נוכחות ביעד המבוקש, נציג חברת השליחויות ישיר טלפון לקביעת מועד שליחות חדש. במקרה כזה השליחות החוזרת אינה כרוכה בתשלום נוסף.
ו. זמן האספקה החדש במקרה כזה ייחשב מיום תאום המועד החדש.
ז. זמני אספקת המוצרים/שרותים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי ו’, שבתות וחגים)
ח. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים.
3. כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
4. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

אחריות העסק


א. העסק ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התיעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
ב. נפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את העסק ו/או את הנהלת האתר.
ג. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבגדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
ד. בכל מקרה לא ישא העסק באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
ה. החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסהו/או כל שימוש אחר בשמלות.


זכויות יוצרים

 

א. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו של העסק בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
ג. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
ד. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן)
ה. השם Yolla וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר הם כולם רכושה של העסק בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
ו. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של העסק ובעלת העסק.

שמירה על סודיות


א. העסק אינו אוגר מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
ב. החבה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בפרוטוקול מאובטח SSL.
ג. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר אל חברת האשראי נעשית באופן מוצפן בפרוטוקול SSL. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שמוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת לא לעשות שמוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.
ד. בכפוף לאמור בסעיף 4 דלעיל, החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוחות לגורם שלישי (מלבד חברות האשראי) ללא אישורם.